M-SYSTEM

 

Kontakt: yogi100@atlas.sk

 

FunTimer

časovač pre ventilátor s programovateľným ovládanim

Popis + schéma + manuál

 

Návod na inštaláciu + Manuál (SK)

Automatické spúšťanie timera DX6i

Pozor, zmena

06.12.2008 - Návod a manuál bol updatovaný, rozdiel oproti pôvodnej verzii je, že namiesto spínača MIX je pre aktiváciu automatického módu použitý spínač FLAP/GYRO. Ostatné funkcionality bez zmeny. 

VIDEO

Návod na instalaci + Manuál (CZ)

Automatické spouštění timeru DX6i

Pozor, změna

06.12.2008 - Návod a manuál byl updatovaný, rozdíl oproti původní verzi je, že namísto spínače MIX je pro aktivaci automatického módu použitý spínač FLAP/GYRO. Ostatní funkcionality beze změn. 

VIDEO